birinci söz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
birinci söz etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

13 Kasım 2014 Perşembe

küçük sözler den birinci söz

bismillah her hayrın başıdır. biz dahi başta ona başlarız. bil ey nefsim şu mübarek kelime islam nişanı olduğu gibi bütün mevcudatın lisan-ı haliyle vird-i zebanıdıri

bismillah ne büyük tükenmez bir kuvvet, ne çok bitmez bir bereket olduğunu anlamak istersen şu temsili hikayecige bak dinle şöyleki:
     bedevi arap çöllerinde seyehat eden adama gerekir ki bir kabile reisinin ismini  alsın  ve himayesine girsin ta şakilerin şerrinden kurtulup hacatını tedarik edebilsin yoksa tek başıyla hadsiz düşman ve ihtiyacatına karşı perişan olacaktır.
    işte böyle bir seyehat için iki adam sahraya çıkıp gidiyorlar. onlardan birisi mütevazi idi diğeri mağrur. mütevazii bir reisin ismini aldı. mağrur, almadı. alanı her yerde selametle gezdi bir katıu't-tarike rast gelse der: ben, filan reisin ismiyle gezerim. şaki def olur ilişmez bir çadıra girse o nam ile hürmet görür. öteki mağrur bütün seyehatinde öyle belalar çeker ki tarif edilemez daima titrer daima dilencilik ederdi. hem zelil hem rezil oldu
   işte ey mağrur nefsim sen o seyyahsın. şu dünya ise bir çöldür.aczin ve fakrın hadsizdir. düşmanın hacatın nihayetsizdir. madem öyledir şu sahranın malik-i ebedi'si ve hakim-i ezeli'sinin ismini al. ta bütün kainatın dilenciliginden ve her hadisatın karşısında titremekten kurtulasın.
   evet, bu kelime öyle mübarek bir definedir ki senin nihayetsiz aczin ve fakrın seni nihayetsiz kudrete, rahmete rabtedip kadir-i  rahim'in dergahında aczi fakrı en makbul bir şefaatçi yapar.
   evet, bu kelime ile hareket eden o adama benzerki askere kaydolur devlet namına hareket eder. hiçbir kimseden pervası kalmaz. kanun namına devlet namına der her işi yapar her şeye karşı dayanır.
   başta demiştik: bütün mevcudat, lisan-ı hal ile bismillah der. öylemi?
   evet, nasılki görsen bir tek adam geldi bütün şehir ahalisini cebren bir yere sevk etti ve cebren işlerde çalıştırdı yakinen bilirsin; o adam kendi namıyla kendi kuvvetiyle hareket etmiyor. belki o bir askerdir, devlet namına hareket eder, bir padişah kuvvetine istinad eder.
   öyle herşey, cenab-ı hakk'ın namına hareket eder ki zerrecikler gib tohumlar çekirdekler başlarında koca ağaçları taşıyor dağ gibi yükler kaldırıyorlar demekki her bir ağaç, bismillah der. hazine-i rahmet meyvelerinden ellerini dolduruyor, bizlere tablacık ediyor. her bir bostan bismillah der. matbaha-i kudretten bir kazan olurki çeşit çeşit pek çok muhtelif leziz taamlar içinde beraber pişiriliyor. her bir inek deve koyun keçi gibi mübarek hayvanlar bismillah der. rahmet feyzinden bir süt çeşmesi olur bizlere rezzak namına en latif en nazif ab-ı hayat gibi bir gıdayı takdim ediyorlar. her bir nebat ve ağaç ve otların ipek gibi yumuşak kök ve damarları, bismillah der. sert olan taş ve toprağı deler geçer. allah namına rahman namına der herşey ona musahhar olur.
   evet, havada dalların intişarı ve meyve vermesi gibi o sert taş ve topraktaki köklerin kemal-i suhuletle intişar etmesi ve yer  altında yemiş vermesi hem şiddet-i hararete karşı aylarca nazik yeşil yaprakların  yaş kalması taniiyyunun ağzına şiddetle tokat vuruyor. kör olası gözüne parmağını sokuyor ve diyorki:

en güvendiğin salabet ve hararet dahi emir tahtında hareket ediyorlar ki, o ipek gibi yumuşak damarlar birer asa-yı musa (as) gibi  fe kul nadrib bi asakel hecer emrine imtisal ederek taşları şakkeder. ve o sigara kağıdı gibi ince nazenin yapraklar birer aza-yı ibrahim (as) gibi ateş saçan hararete karşı yæ naru kuni berden ve selamæ ayetini okuyorlar. 

madem herşey manen bismillah der. allah namına allah'ın nimetlerini getirip bizlere veriyorlar. biz dahi bismillah demeliyiz allah namına vermeliyiz allah namına almalıyız öyle ise allah namına vermeyen gafil insanlardan olmamalıyız.
   
   sual: tablacı hükmünde olan insanlara bir fiyat veriyoruz acaba asıl mal sahibi olan allah ne fiyat istiyor?
   el cevap:
evet o mün'im-i hakiki bizden o kıymettar nimetlere mallara bedel istediği fiyat ise üç şeydir. biri zikir biri şükür biri fikirdir. başta bismillah zikridir ahirde elhamdülillah şükürdür ortada ortada bu kıymettar harika-i sanat olan nimetler ehad-i samed'in mu'cize-i kudreti ve hediye-i rahmeti olduğunu düşünmek ve derk etmek fikirdir bir padişahın kıymettar bir hediyesini sana getiren bir miskin adamın ayağını öpüp hediye sahibini tanımamak ne derece belahet ise öylede zahiri mün'im-i hakiki'yi unutmak ondan bin derece daha belahettir 
    ey nefsim böyle ebleh olmamak istersen allah namına ver allah namına al allah namına başla allah namına işle 
 vesselam

#durman 
Devamını Oku